مرکز آموزشی همکار نمونه کشوری

درخواست خدمات اختصاصی

درخواست مشاوره استقرار استاندارد iso17025

انتشارات معیار دانش پارس

دوره های آموزشی در حال ثبت نام

مرکز آموزشی همکار برتر کشوری معیار دانش پارس

مرکز آموزشی همکار برتر کشوری معیار دانش پارس

برگزار کننده ی دوره های آموزشی در سراسر کشور

به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می‌بریم تفاوت بسیاری میان سازمان‌های امروزی و گذشته وجود دارد، با توجه به این اصل و در همین راستا مرکز آموزشی همکار برتر کشوری معیار دانش پارس به طور مستمر در پی افزایش قابلیت‌های خود در زمینه ی خلاقیت، نوآوری و تحول می باشد که عمدتاً از طریق آموزش و کارآمد ساختن نیروی انسانی میسر می‌گردد. 

می توان اینگونه بیان کرد که یادگیری مهم ترین راه بهبود عملکرد در دراز مدت است، بنابراین مدیران و کارکنان ، باید هموارهدر حال یادگیری بوده و مهارت ها ی جدید کسب نمایند.

در مرکز آموزشی همکار نمونه و بخش مشاوره کلیه دوره های کوتاه مدت آموزشی مرتبط با آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون و همچنین دوره های بازآموزی مسئولین فنی شرکت های صنایع غذایی،آرایشی و بهداشتی و تولیدکنندگان خوراک دام و طیور طبق تقویم داخلی آکادمی و همین طور مطابق با درخواست سازمان ها به صورت اختصاصی در محل و تاریخ مورد نظر سازمان برگزار می شود.

همچنین در این مرکز مجموعه ای کامل از خدمات مشاوره ای مرتبط  با استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 و سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس استاندارد ISO 22000 ارئه می شود.

آکادمی معیار دارای تاییدیه آموزشگاه همکار با گرید ملی از سازمان ملی استاندارد می باشد، و کلیه گواهینامه های این مرکز به تایید مراکز زیر می رسد:

1-سازمان ملی استاندارد

2-سازمان غذا و دارو

3-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

دوره های آموزشی برگزار شده 

برخی از مشتریان ما